Procesbegeleiding bij een gesprek?

Elke stap van samenlevingsgericht werken is ook als losse module door ons uit te voeren of te ondersteunen. Zeker de stap van Aantafel! Daar hebben we al veel ervaring in. Ooit ontstaan in Zutphen, direct na de decentralisaties van het sociaal domein. En nu verdiept om, met de methode van Deep Democracy, te gebruiken bij:

  • het opstellen van een omgevingsvisie in de geest van de aankomende omgevingswet
  • een (burger)initiatief dat vraagt om een helpende hand
  • (latente) conflicten tussen professionals onderling of met inwoners, huurders
  • een team dat samen wil nadenken over samenlevingsgericht werken
  • ......

Hoe werkt het?

1.    In een eerste gesprekken verdiepen we samen de centrale vraag. Die altijd start met"wat is ervoor nodig zodat......" We brengen de spelers in kaart en maken afspraken over de duur en de kosten. We gaan aan de slag als er een offerte is. 

2.    We houden interviews met een aantal spelers. De mensen die volgens anderen centraal staan en de mensen die je anders niet vaak hoort. Daarbij toetsen we telkens de centrale vraag. Op deze manier krijgen we goed zicht op een aantal invalshoeken en wat er speelt.

3.    In overleg met de opdrachtgever maken we een draaiboek. Ons vastgelegde ontwerp voor het vervolg. Waarbij we de kunst verstaan om met goede redenen maar altijd in overleg af te wijken. 

4.    We gaan het gesprek met de groep aan. Over welk vraagstuk of thema dan ook. Dat maakt ons niet uit. Maar wel altijd gericht op het naar boven halen van de wijsheid van iedereen en het nemen van besluiten. Praktisch en concreet. Zoals we zijn. Soms met begeleiding van een acteur, terugspeeltheater of een andere expertise die we samen goed kunnen gebruiken. 

5.    We sluiten de (reeks van) gesprekken altijd af met een gedeelde opbrengst. Waarbij we gebruikmaken van de collectieve wijsheid of de wijsheid van de minderheid toevoegen aan het besluit van de meerderheid. 

6.    Afrondend komen we met een opbrengst op papier in een aansprekende vorm en met adviezen voor het vervolg. 

7.    De afsluiting is voor ons altijd een gesprek met de opdrachtgever: wat hebben we hiervan geleerd? 

 

www.aantafel.online

Er is de mogelijkheid voor een digitaal platform. Daarop staan alle lokale tafels. Openbaar of met besloten groepen. In te richten naar uw lokale wensen.