Herkent u dit?

U wil scherpte en focus op de maatschappelijke opgaven van uw organisatie. U wil aan de slag met inwoners en professionals van andere organisaties met die opgaven. Op een manier die recht doet aan de wijsheid van iedereen. Om de afwijkende stem te horen en tot andere oplossingen te komen. Met een betere samenwerking binnen en buiten de organisatie. Waarbij ook de onderstroom zichtbaar wordt en op een praktische wijze democratische besluiten worden genomen om samen aan de slag te zijn in een werkgebied, stad of dorp. Met getrainde medewerkers die weten wat nodig is en dat kunnen toepassen. Bent u zoekende op de weg naar dat avontuur? 

Dan is dit iets voor u.

Een manier van werken die een nieuwe weg bewandelt. Die van 'samen besluiten en doen'. Van eigenaarschap binnen uw organisatie en daarbuiten. Op basis van een heldere visie. En een organisatie die daarop is ingesteld. Geen reorganisatie. Wel een andere manier van organiseren.

 

In 7 stappen gaat u naar samenlevingsgericht werken. Waarbij u helder zicht krijgt op uw maatschappelijke opgaven en professionals worden getraind. Als organisatiecoach om de veranderopgave te begeleiden en als gespreksbegeleider om DEEP DEMOCRACY als manier van werken toe te kunnen passen.  Onze trainingen verzorgen we via de academie voor samenlevingsgericht werken

"Kippenvel kreeg ik er van."

De reactie van een deelnemer aan een bijeenkomst. Het bleek toch mogelijk om mensen AanTafel! te krijgen. Terwijl het al een aantal keer was geprobeerd. Omdat het deze keer ging om naar elkaar te luisteren. Elkaar niet te overschreeuwen.  De onderliggende overtuigingen zichtbaar werden. 

"Dank voor de ruimte die er was."

Na een bijeenkomst over een dorpsvisie kwam een inwoonster wat verlegen op ons af. En gaf ons dit mee. Het ontroerde. Omdat ze eindelijk rustig heeft kunnen vertellen waar ze mee zat zonder in de verdediging te hoeven. Daar worden wij heel blij van. 

Rating: 0 sterren
0 stemmenonze verhalen

Voordelen van samenlevingsgericht werken


Het hof

Wij werden door een woningbouwcorporatie gevraagd om een gesprek op gang te brengen tussen bewoners van een wooncomplex. Er was al enige jaren onenigheid en eerdere interventies waren mislukt. Hieronder het verhaal vanuit een bewoner over de aanpak.

Lees meer »

Voor uw organisatie

Uw maatschappelijke opgaven worden scherp. En daardoor krijgt uw organisatie meer focus. Met een betere samenwerking. Intern doordat medewerkers hun expertise en competenties verbinden aan de maatschappelijke opgaven. Extern met professionals van uw netwerkpartners en inwoners. Alle gesprekken worden op een manier gevoerd waarbij de wijsheid van iedereen telt. Professionals van uw organisatie en zo mogelijk anderen worden getraind in Deep Democracy om de opgaveteams succesvol te maken. Ze gaan Aantafel! Concreet.  Gericht op resultaten die er in de samenleving toe doen.  

Voor uw netwerkpartners

Partners willen gezien en gehoord worden. Of er is de wens om leiderschap te nemen op maatschappelijke opgaven. Op basis van gelijkwaardigheid. Omdat ze soms een afwijkende stem hebben waar wijsheid in zit. Daarom trainen we mensen om die wijsheid naar boven te halen. En de waterlijn te laten zakken zodat de onderstroom in de samenwerking zichtbaar wordt. Omdat ook het niet gevoerde gesprek gevoerd moet worden. Om resultaat te halen op de maatschappelijke opgaven waar uw netwerkpartners zich aan willen verbinden. 

Voor inwoners

 Of het nu gaat om inwoners, cliënten of huurders. Velen willen in meer of mindere mate meedoen. Aan de besluitvorming en het samen doen. Als het zichtbaar is dat ze serieus worden genomen. Ook met een sterk afwijkende mening. Waardoor de neiging om processen te 'saboteren' drastisch gaan verminderen. Er is de mogelijkheid voor inwoners in uw gebied, stad of dorp een training te krijgen als procesbegeleider. Zodat zij de ambassadeur worden van deze beweging. En het eigenaarschap durven nemen. 


 

Een initiatief van