Samenlevingsgericht werken bij u op het menu?

In de afgelopen jaren hebben we heel wat woningbouwcorporaties en gemeenten geholpen. Van die projecten hebben we geleerd. Voordat we het recept met u delen om in 7 stappen te komen naar samenlevingsgericht delen we nu eerst de twee basis ingrediënten. 

Trap van eigenaarschap


Soms is er niks mis mee om over inwoners, huurders en cliënten te spreken. Omdat de veiligheid daarom vraagt. Of omdat het mensen niets interesseert welk ICT systeem je gaat gebruiken. Maar hoe lang spreken we al over bewoners-, huurders-, cliëntparticipatie en overheidsparticipatie.  En blijven we vaak hangen in spreken over of spreken met. Als we er goed naar kijken. Omdat de besluitvorming over het geheel uiteindelijk toch komt te liggen bij een Raad van Bestuur of een gemeenteraad.

Op de trap van eigenaarschap valt vooral op dat linksonder weinig groen zichtbaar is. De inwoner/huurder/cliënt staat buiten de cirkel. Rechtsboven is het bijna alleen maar groen. Velen doen mee en professionals voegen waarde toe aan het proces. 

 

De belangrijkste kenmerken van rechtsboven zijn 'gezamenlijke besluitvorming' en 'samen doen'. Vooral de besluitvorming over het geheel zoals een nieuw plan voor de buurt, een nieuw zorgconcept of een omgevingsvisie is belangrijk. Voorwaarden zijn dat iedereen aan tafel mag komen zitten, dat informatie wordt gedeeld, dat deelnemers gelijkwaardig zijn en dat de wijsheid van iedereen telt.

Een praktische combi van opgavegericht werken en Deep Democracy


Wat je van professionals mag verwachten is dat ze zich goed organiseren rondom maatschappelijke vraagstukken. Dat doen wij door professionals met de nodige expertise en gevraagde  competenties te verbinden aan de opgaven. En inwoners. 

We geven kennis en manieren van werken mee. Om het goed te kunnen organiseren én de goede gesprekken te kunnen voeren. Door de wijsheid van iedereen naar boven te halen en de onderstroom zichtbaar te maken. 


Het recept 'samenlevingsgericht werken'

1.    Organisatie voor de spiegel

Met een kort en beknopt onderzoek hebben we een beeld van de organisatie en omgeving. Dat doen we met 'waarderend onderzoeken': positieve verhalen ophalen, dromen, waar kan dat toe leiden. In deze stap scherpen we ook de vraag aan.

 

2.    Ontwikkelprogramma samenlevingsgericht werken

Om vanuit uw organisatie te komen naar een andere manier van werken is een veranderaanpak nodig. Dat doen we op basis van interactieve sessies met klanten, een serious game voor medewerkers en een sessie met het bestuur over de vraag “wat is onze ambitie met samenlevingsgericht werken”. Zo krijgen we zicht op de randvoorwaarden om te kantelen naar samenlevingsgericht werken. In het ontwikkelprogramma verbinden we de verhalen uit en rondom de organisatie met dromen. Wat we concretiseren naar het nu. De werkelijkheid van alledag. Daarmee is het meer dan een visieontwikkeling. De dromen zijn geworteld in de werkelijkheid. En vertalen we samen naar een veranderaanpak. In stap 1 en 2 voegen wij storytelling toe. 

 

3.    Trainen lokale ambassadeurs

Het gaat om een veranderkundige opgave. Daarom trainen we een aantal medewerkers als organisatiecoach. Zij begrijpen een aantal veranderkundige principes en staan vanuit die rol de opgaveteams bij. 

Om alle wijsheid naar boven te kunnen halen worden ongeveer 10 medewerkers getraind in de basisvaardigheden van 'samenlevingsgericht werken met Deep Democracy'. Zij zijn in staat om groepen te begeleiden in het voeren van het goede gesprek. Deze training is ook beschikbaar voor professionals van netwerkorganisaties en voor inwoners. 

De organisatiecoaches en de procesbegeleiders zijn de ambassadeurs van samenlevingsgericht werken in uw werkgebied, stad of dorp. Zij maken gebruik van onze handreikingen. Tijdens de uitvoering kunnen zij voor vragen bij ons terecht.

De trainingen organiseren wij via de academie voor samenlevingsgericht werken

 

4.    Opgaven in beeld

Na de training is er een belangrijk omslag moment. Samen met de ambassadeurs brengen wij de maatschappelijke opgaven in beeld voor het werkgebied, dorp of de stad. Waar ligt iemand wakker van? Wat is actueel? Voor een eenvoudiger slag brengt u zelf de maatschappelijke opgaven voor uw organisatie in beeld. Of u kiest voor een bredere aanpak. Het is goed mogelijk om met grote groepen tot wel 600 personen bijeenkomsten te organiseren om de opgaven en eerste ideeën in beeld te krijgen. Wij nemen dan de lead in de procesbegeleiding, bijgestaan door getrainde lokale ambassadeurs. Aan u is de keuze. 

 

Sommige organisaties kiezen voor een eenvoudiger aanpak. Dat kan heel goed aansluiten bij de trede van de trap van eigenaarschap waar uw organisatie zit. Op die manier kunt u beter experimenteren en met kleinere stappen beginnen. Een prima manier om te gaan kantelen. 

 

Anderen kiezen voor een kanteling met impact. Door met grotere groepen van netwerkorganisaties en bewoners/huurders/cliënten alle mogelijke maatschappelijke opgaven te verzamelen, met een meerderheidsbesluit te kiezen voor een behapbaar aantal opgaven en daar de wijsheid van de minderheid aan toe te voegen. Of door vanuit de organisatie te komen met een voorstel en te vragen om een advies waardoor u gebruik maakt van de collectieve wijsheid van alle deelnemers. Het is aan u. 

 

5.    Samengestelde opgaveteams

Elke maatschappelijke opgave krijgt een procesbegeleider.  Ook hier zijn meerdere sporen mogelijk. U kunt kiezen om het eerst intern te doen door de expertise vanuit verschillende teams te verbinden aan een opgave. Dat kan verstandig zijn als (te) grote werkdruk een issue is. Want er moet wel gekozen worden. U kunt er ook voor kiezen om de ambassadeurs voor elke opgave een team te laten samenstellen in het werkgebied, dorp of stad. Het team is dan een opgaveteam dat bestaat uit een mix van bij voorkeur een aantal inwoners/huurders/cliënten en interne, externe professionals: iedereen kan bijdragen en van elkaar leren.

De organisatiecoaches zijn verbonden aan een aantal opgaven. Zij adviseren de teams in hun aanpak. 

 

6.    AanTafel!

De getrainde procesbegeleiders gaan met hun opgaveteams aan de slag met het organiseren van een of meer AanTafel! ateliers. Een atelier bestaat uit een ontwerpbijeenkomst en dialoogbijeenkomsten. De ontwerp bijeenkomst is nodig voor het voorbereiden van de dialoogbijeenkomsten. Reken voor de inzet van een procesbegeleider ongeveer 30 uur per atelier. Tijdens de dialoogbijeenkomsten gaan inwoners en professionals volgens de aangeleerde methode in gesprek over een opgave. Onder leiding van de getrainde procesbegeleiders. Inzet is om te komen tot het verzamelen van verschillende invalshoeken en het nemen van een besluit over het vervolg. Een AanTafel! mondt vaak uit in kleine en grotere vervolgactiviteiten die de deelnemers zelf bedenken en uitvoeren.

 

We kunnen u een digitaal platform aanbieden waarop alle opgaven zichtbaar zijn. In te richten naar uw lokale wensen. 

 

7.    Resultaten en leerervaringen op het podium

 Eén of meerdere keren per jaar staan alle opgaveteams op het podium. Om successen te vieren. En van elkaar te leren. Om de cirkel weer bij het begin op te pakken: hoe staan we ervoor en welk aangepast plan hebben we nodig. 


  U krijgt van ons:

  • door en door getrainde mensen in Deep Democracy
  • kennis over opgavegericht werken
  • een ervaren acteur die storytelling tot tweede natuur heeft verheven
  • veel ervaring in het werken binnen maatschappelijke organisaties

  Zelf toevoegen:

  • 100% ja van top organisatie
  • lokale ambassadeurs

  kooktips:

  • elke stap is als apart gerecht te verkrijgen
  • je kan bij elke stap instappen
  • ambassadeurs die de training hebben gevolgd, krijgen van ons een Certificaat en worden lid van de landelijke Kenniskring communicity samenlevingsgericht werken. Dat betekent gratis toegang tot inspirerende materialen en bijeenkomsten. Zo blijven we leren van elkaar en houden we de beweging gaande
  • U ontvangt van ons alle benodigde materialen en een licentie om de activiteit (structureel) op te nemen in het portfolio van uw organisatie.